نیروهای طالبان در جاغوری از فرمان ملا هبت‌الله و هیأت رهبری این گروه، ...

سخنرانی ولسوال امارت اسلامی در سنگماشه جاغوری را شنیدم. خوب بود. تلاش کرد تا از مردم تعریف کند و به آنها اطمینان دهد که همه جا امن و امان است. (ولسوال صاحب بین نام غجور‌ و جاغوری قاطی می‌کرد.)سخنرانی...

صحنه های تکان دهنده کابل ومیدان هوایی

مردم همیشه در صحنه! تا دیروز که مهاجران از شمال به کابل آمده بودند و‌ یکباره پارکها پر از مهاجر شد! بعدا مشخص شد که نیم کسانی که در پارک‌ها جابجا شده اند، شهروندان کابل هستند که برای جلب کمک و شاید ب...

منافع ما سیاست ما را تعین می کند

بد بختانه با همه خوشبینی ها ازوضعیت جامعه هزاره، تجربه لااقل ۲۲ سال گذشته نشان داده است که هزاره ها در کل فقر شدید به سر می‌برد. فقر اقتصادی علاج سرپایی دارد ولی فقر فکری انهم مخصوصا دربعد سیاسی بیچا...

پرچم فاشیستی پایین وپرچم اماراتی بر کاخ ریاست جمهوری بلند شد...

در طول ۱۰۰ سال گذشته که تاریخ به یاد دارد ونیز درعمری ۵۵ سالگی خودم وبویژه در طول ۲۲ سال دمکراسی فاشیستی اقوام غیر پشتون بالخصوص هزاره ها، خیری از این پرچم ندیدیم. این پرچم پیش ازان که یاد اوری نماد ...

فدرال تنها راه نجات افغانستان

دقیقا تغییر ساختار، تنها راه نجات از این جنگ و رسوایی داخلی است. مشکل ساختار های متمرکز این بو که زمینه ساز استفاده جوی را بنفع قوم وگروه خاص فراهم میکرد. وکلا بستر برای تبعیض را فراهم کرده بود . به ...

وطـن را فـروخـتـی !؟

متاسفم. دولت سه نفره مستحق سرنوشت داکتر غنی بود. نه داکتر نجیب. در این خراب شده همه چیز بر عکس است.او به همین سادگی فروخت و با دو چمدان رفت. شعر از فـضـل احــد احــدی با کمی دخل تصرف. وطـن را فـروخـت...

بعد از سقوط کابل فرار غنی راه جاغوری باری طالب باز شد...

بعد از سقوط کابل فرار غنی راه جاغوری باری طالب باز شد . قدرت سیاسی از نظام جمهوریت به نظام امارت بصورت مسالمت آمیز در ولسوالی جاغوری تحویل داده شد.نکات برجسته از موقف طالبان:۱_ به تمام امورات تعلیمی ...

غنی کشور را ترک کرد . ابتدا به تاجیکستان سپس به کشور دیگر رفتن...

اشرف غنی با «۴ موتر و هلیکوپتری پر از پول نقد» از افغانستان گریخته سفارت روسیه در کابل گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان با ۴ موتر و یک هلیکوپتر پر از پول نقد از کشور گریخته و مجبور بوده...

قندهار نیز تسلیم داده شد

قندهار نیز تسلیم داده شد . والی قندهار در یک ویدئویی کوتاه چنین می‌گوید “اشرف غنی به من زنگ زد و گفت قندهار را به طالبان واگذار کن و خودت بیا کابل” همه این مصیبت ها باطراحی خلیل زاد با طا...