از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌یکم...

از سیخینه تا لونگر«زندگی در کابل»بخش بیست‌و‌یکم در بیست و چند سال تلاش برای نوشتن، به تولید متن‌هایی پرداختم که به آرامی فرصت نشر یافتند. این متن‌ها هر کدام سال‌ها وقت گرفتند تا تولید شوند و سرانجام ...