از گرگ های انسان نما تا گرگ های کشمیری

از گرگ های انسان نما تا گرگ های کشمیری گب نخست : گرگ کشمیری یکی از بد ترین و بیرحم ترین ترفند ظالمانه حکومتکابل درگذشته هزاره ها بود که خواب و زندگی را برای مدت زیادی از آن هاربوده بود. گماشتگان دولت...

گرفته از دهن باد

گرفته از دهن باد نوشته : رودابه  احمدی  گیلانی   درنگی بر ( پراکنده های در باد) جستاری در فرهنگ شفاهی هزاره های غزنین نوشته :  حفیظ الله شریعتی سحر . یک: من حفیظ را بیشتر با شعر می شناسم تا با اثر نث...

اندر حکایت خاکریز – ترانه جرو جو

اندر حکایت خاکریز ترانه جرو جو ترانه جرو جو ريشه در افسانه اي دارد كه خاستگاه آن جاغوري غزني است. اين افسانه از روزگاران دور همرا با ترانه خوانده مي شده و مادران كهن سال منطقه آن را به ياد داشته اند....

دهستان پیدگه – قسمت سوم

دهستان پیدگه – قسمت سوم  ارتباطات رشد و توسعه نظام ارتباطی پیدگه به دلیل کوهستانی بودن آن بسیار کم بود که اکنون با استفاده از تکنولوژی مدرن با سرعت زیادی در حال رشد است. بیشتر از ۸۰ فیصد منطقه ...

دهستان پیدگه – قسمت دوم

دهستان پیدگه – قسمت دوم   متل ها و ضرب المثل ها ضرب المثل ها به عنوان میراث های فرهنگی کهن مردم پیدگه با یك جمله كوتاه شروع می شود و مفهوم بزرگی را می رساند. آشنائی به این هنر سخن گویی و پند پی...

دهستان پیدگه – قسمت اول

بنام خدا دوستان دنیایی مجازی سلام  : حفیظ ا… شریعتی هستم همان سحر که می شناسید لیسانس زیبایی شناسی ام را از دانشگاه بلوچستان (پاکستان) و لیسانس روزنامه نگاری و فوق لیسانس ارتباطات را از دانشگاه...

نوروز در افغانستان

          نوروز در افغانستان  آمد بهار جان فزا با بوي ها با رنگ ها با گريه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها آئينه می بارد سحاب، خورشيد می رقصد در آب خواند فروغ ماهتاب، درگوش گل آهنگ ها گويی خمستان ا...