استاد رحمانی هم جاودانه شد.

استاد رحمانی هم جاودانه شد. بعضی خبرها انهم از دست دادن بعضی دوستان، تن ادم را میلرزاند. خبر ازدست دادن استاد رحمانی، واقعا جانسوز بود. سالهای که در یک شهر بودیم جز خوبی ازاو ندیدیم. ذکر نام او چهره ...

حرف محسنی  حرف دل همه مردم است 

حرف محسنی  حرف دل همه مردم است بسیاری فکر میکند که محسنی عواقب صحبت هایش را نمی دانستند، یا بعضی فکر میکند که محسنی را بچه ها درشبکه های اجتماعی، او را ترغیب به چنین سخنان کرده است. دوستان گرامی! وقت...

فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجی...

فاجعه افشار = شکست هزاره ها برای تقسیم عادلانه قدرت و ثروت و شکست تاجیک ها برای حفظ قدرت و ثروت ! جنگ تاجیک ها به رهبری شورای نظار با هزاره ها به رهبری حزب وحدت اسلامی در شهر کابل پیآمد ناگوار در باز...

نقطه سرمرز 110

نقطه سرمرز 110 سرک حلقوی که کابل را به هرات وصل می کند از چندین شهر مهم پشتون نشین می گذرد. میدان وردک، میدان شهر، غزنی، زابل، قندهار، هلمند و سرانجام به هرات می رسد. طرح اصلی و منطقی که “قضیه ...

نقطه مسیر راه 109

نقطه مسیر راه 109 اکنون راه های زمینی از امنیت کامل برخوردار است، لذا اکثر شهروندان ترجیح می دهند، راه زمینی را برای مسافرات انتخاب کنند. قیمت بلیت اتوبوس های 580 از کابل تا هرات مبلغ هزار و ششصد افغ...

نقطه سرخط 108

نقطه سرخط 108الف) موسسه فرهنگی خدماتی فانوس افتخار دارد که بخش تحقیق و ترجمه این موسسه تا کنون توانسته است پس از سه سال فعالیت از سال 1397 تا کنون کتاب های ذیل را تدوین و چاپ نماید. کتاب سیمای جاغوری...

نقطه سرخط بنیاد اندیشه 107

نقطه سرخط بنیاد اندیشه 107 یکی از مراکز مهم نشر و تحقیق در طول تاریخ افغانستان، بنیاد اندیشه است. بنیاد اندیشه در مدت زمان اندک فعالیت چشمگیر داشته و در نوع خود در کشور کم نظیر و یا حتی بی نظیر بوده ...

نقطه سرخط 106 مراکز و مساجد وابسته به جاغوریان مقیم کابل...

نقطه سرخط 106 مراکز و مساجد وابسته به جاغوریان مقیم کابل قوم گرایی و منطقه گرایی مذموم و یا ممدوح در تار و پود مردم افغانستان تنیده شده است. می توان گفت: یکی از مسائل مهم کشور را قوم گرایی تشکیل می د...