نقطه سرمرز 110

نقطه سرمرز 110 سرک حلقوی که کابل را به هرات وصل می کند از چندین شهر مهم پشتون نشین می گذرد. میدان وردک، میدان شهر، غزنی، زابل، قندهار، هلمند و سرانجام به هرات می رسد. طرح اصلی و منطقی که “قضیه ...

نقطه مسیر راه 109

نقطه مسیر راه 109 اکنون راه های زمینی از امنیت کامل برخوردار است، لذا اکثر شهروندان ترجیح می دهند، راه زمینی را برای مسافرات انتخاب کنند. قیمت بلیت اتوبوس های 580 از کابل تا هرات مبلغ هزار و ششصد افغ...

نقطه سرخط 108

نقطه سرخط 108الف) موسسه فرهنگی خدماتی فانوس افتخار دارد که بخش تحقیق و ترجمه این موسسه تا کنون توانسته است پس از سه سال فعالیت از سال 1397 تا کنون کتاب های ذیل را تدوین و چاپ نماید. کتاب سیمای جاغوری...

نقطه سرخط بنیاد اندیشه 107

نقطه سرخط بنیاد اندیشه 107 یکی از مراکز مهم نشر و تحقیق در طول تاریخ افغانستان، بنیاد اندیشه است. بنیاد اندیشه در مدت زمان اندک فعالیت چشمگیر داشته و در نوع خود در کشور کم نظیر و یا حتی بی نظیر بوده ...

نقطه سرخط 106 مراکز و مساجد وابسته به جاغوریان مقیم کابل...

نقطه سرخط 106 مراکز و مساجد وابسته به جاغوریان مقیم کابل قوم گرایی و منطقه گرایی مذموم و یا ممدوح در تار و پود مردم افغانستان تنیده شده است. می توان گفت: یکی از مسائل مهم کشور را قوم گرایی تشکیل می د...

راه دشوار هزاره‌پژوهی:

راه دشوار هزاره‌پژوهی: نظریه‌‌های مغول‌تباری، ترک‌تباری و‌تبار مختلط، نظریه‌های درماندگی است، که هم‌سو با نظریه‌های مهندسی‌شده‌ی حذف هزاره‌ها، آنان را از متن به حاشیه می‌راند.نوشته‌ی زیر از دوست گران...

نقطه سرخط با نامه اعمال 105

نقطه سرخط با نامه اعمال 105 در دوران تالبان، رسانه ها، نشر، کتاب، تحقیق و تحصیل افت شدید یافته است. البته دولت پیشین نیز در این عرصه کار زیادی انجام نداده بود. مردم بصورت خود جوش به سوی تحصیل و کتاب ...

نقطه سرخط 104

نقطه سرخط 104 زنان افغانستان از آغاز حکومت تالبان تا کنون بارها تظاهرات خیابانی، داشته است و مهمترین مطالبه آنها اجرای عدالت، حق تحصیل زنان و آزادی است. تظاهرات زنان بارها در کابل از سوی نیروهای امنی...

نقطه سرخط 103

نقطه سرخط 103 بنیاد حضرت آیت الله العظمی فیاض، برای سومین و چهارمین بار در مناطق مختلف کشور از جمله به سمت شمال، مرکز، شهر غزنی و سایر شهرها بسته های حمایتی خود را که شامل آرد، مواد سوختی و روغن بوده...