راه دشوار هزاره‌پژوهی:

راه دشوار هزاره‌پژوهی: نظریه‌‌های مغول‌تباری، ترک‌تباری و‌تبار مختلط، نظریه‌های درماندگی است، که هم‌سو با نظریه‌های مهندسی‌شده‌ی حذف هزاره‌ها، آنان را از متن به حاشیه می‌راند.نوشته‌ی زیر از دوست گران...

نقطه سرخط با نامه اعمال 105

نقطه سرخط با نامه اعمال 105 در دوران تالبان، رسانه ها، نشر، کتاب، تحقیق و تحصیل افت شدید یافته است. البته دولت پیشین نیز در این عرصه کار زیادی انجام نداده بود. مردم بصورت خود جوش به سوی تحصیل و کتاب ...

نقطه سرخط 104

نقطه سرخط 104 زنان افغانستان از آغاز حکومت تالبان تا کنون بارها تظاهرات خیابانی، داشته است و مهمترین مطالبه آنها اجرای عدالت، حق تحصیل زنان و آزادی است. تظاهرات زنان بارها در کابل از سوی نیروهای امنی...

نقطه سرخط 103

نقطه سرخط 103 بنیاد حضرت آیت الله العظمی فیاض، برای سومین و چهارمین بار در مناطق مختلف کشور از جمله به سمت شمال، مرکز، شهر غزنی و سایر شهرها بسته های حمایتی خود را که شامل آرد، مواد سوختی و روغن بوده...

اَرغَنداب جنوبی بخش هفتم

اَرغَنداب جنوبیبخش هفتممیراث نادر شاه افشار و احمد خان ابدالی برای هزاره‌ها…..یک: کشتار گسترده و کوچ‌دادن اجباری هزاره‌ها از قندهار و اطراف آن و ارغنداب جنوبی، دادن زمین‌های آنان به الکوزی‌ها، بارکزی...

اَرغَنداب شمالی زمین‌های مردم مسکه، بابه، ایچه، یارمحمد و قلندر...

اَرغَنداب شمالیزمین‌های مردم مسکه، بابه، ایچه، یارمحمد و قلندر……دو طرف رود ارغنداب تا تنگی بالای خَرنَی، گَزَگ، تُوغَی و وادی ارغنداب شمالی تا بخش بالای زمین‌های داره، مناطقی‌اند که در گذشته مردم هزا...

اَرغَنداب جنوبی (روایتِ علی‌محمد، افسر اردو)...

اَرغَنداب جنوبی(روایتِ علی‌محمد، افسر اردو)……..در زمان مأموریت نظامی، در ارغنداب، با پیرمردی دکان‌داری آشنا شدم که چهره‌اش کمی به هزاره‌ها می‌ماند. برای آشنایی چند بار از دکانش خرید کردم. هر بار که چ...

اَرغَنداب جنوبی بخش پنجم هزارة آقا

اَرغَنداب جنوبیبخش پنجمهزارة آقادر دوران پادشاهی سلطان ابوسعید تیموری (1456 – 1467) هزاره‌ها در قندهار و هیرمند زندگی می‌کردند و دارای قدرت، نام و نشان بودند، چنان‌چه آورده است: «در سال 870 خورشیدی ک...

اَرغَنداب جنوبی بخش چهارم

اَرغَنداب جنوبیبخش چهارم…….هزارۀ دای‌کلان، خلج، زاولی، شاهو، قلندر، دای‌چوپان و شالی از گذشته‌های دور در مناطق هیرمند، نیمروز تا قندهار، ارزگان، زابل و غزنی زندگی می‌کردند. این طوایف به نام ترک بیشتر...