معرفی : نشر موج سوم

< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />; ; ; به نشر موج سوم; خوش آمدی ; ; به كوشش: عزيزالله رحيمى ; +;نوشته شده در ;جمعه هشتم دی 1385ساعت;13:45 توسط;مديريت موج س...

کتاب : تاریخ ملى هزاره

بسم الله الرحمن الرحيم‏< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   مقدمه‏          از آن جائى كه بيش از سى درصد كل جميعت افغانستان را هزاره‏هاتشكيل مى‏دهد و از طرف...

دوستان عید تان مبارک

                    دوستان عید تان مبارک                        ۸ /۱۰/۸۵ +;نوشته شده در ;چهارشنبه بیست و نهم آذر 1385ساعت;13:45 توسط;مديريت موج سوم ; |;...

جلسه دوم : اعتماد به نفس

< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> جلسه دوم ا عتماد بنفس همت بلند دار که مردان روز گار  از همت بلند به جایی رسیده اند یکی از اهداف تربیتی که همواره مورد توج...