ولسوالی‌های ولایت غزنی:

ولسوالی‌های ولایت غزنی: ——— (صرفا جهت اطلاع) 1. آب بند 100٪ پشتون؛ جمعیت: 41,340 نفر 2. آجرستان 97٪ پشتون؛ جمعیت: 62,000 نفر 3. اندر 100٪ پشتون؛ جمعیت: نفر106,000 نفر 4. گیلان 100٪ ...

متن کامل توافقتنامه بن – 5 دسامبر 2001

« مجموعه قوانين وتوافقات افغانستان از سال 2001 تا 2005 » موافقتنامه بُن متن کامل توافقتنامه بن – 5 دسامبر 2001 قسمت اول موافقتنامه ء بن در مورد تأسیس حکومت وسیع البنیاد در افغانستان حکومت موقت ...