نقطه سرخط 94

نقطه سرخط 94 باسرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان، در این روزها هوای کابل بی نهایت آلوده شده است، مردم به خاطر فقر و مشکلات اقتصادی، امسال بیشتر از هر سال دیگر برای گرم کردن خانه های خود از پلاستیک و ضای...

ساخت کتابخانه زیبا در لیسه ایچه!

ساخت کتابخانه زیبا در لیسه ایچه! دوبار از مسیر ناوه شیرداغ، سپس چکتمور، الگگ، گاومست، دهن سگدو، تنگی چیلو، گورو، دهن جاغ، دهن علیشور، دایبرکه و پلل جای به منطقه هیچه/ایچه رفته‌ام. هیچه از سه منطقه عم...

نقطه سرخط 93

نقطه سرخط 93 هیچ وقت آسمان افغانستان اینقدر ساکت و آرام نبوده است. هوا پیما و هلیکوپتر به ندرت در آسمان افغانستان دیده می شود. امسال تا کنون بارندگی در کشور صورت نگرفته و این امر بر نگرانی مردم افزود...

نقطه سرخط ۹۲

نقطه سرخط ۹۲ گزارش موردی از تلاشی یک خانه مردمی در منطقه غرب جاغوری توسط نیروهای مجاهد تالبان. ۱. پسر خانواده، یکی از افراد خیزش مردمی بوده است که با امکانات شخصی چند میل اسلحه برای محافظت از خود و خ...

نقطه سرخط ۹۱

نقطه سرخط ۹۱ ۱. هوای امروز جاغوری ابری است، امروز افراد زیادی را دیدم که با ریش های بلند در سنین مختلف و اکثر موی سفیدان برای فاتحه و عرض تسلیت خدمت پدر جان و کاکایم آمده بودند. ۲. فقر و نگرانی در چه...

نقطه سرخط ۹۰

نقطه سرخط ۹۰ ۱. هوای جاغوری روزانه گرم و شب سرد است. از ابر و بارش تا کنون هیچ خبری نیست و مردم از این بابت نگران است. ۲. امروز تالبان دو نفر از مردم جاغوری را به اتهام اینکه پول عیسوی را در میان مرد...

نقطه سرخط ۸۹

نقطه سرخط ۸۹ ۱. بعد از آمدن تالبان امنیت شاهراه کابل غزنی و غزنی جاغوری فوق العاده بهتر شده است. تالبان از هر موتر تیزرفتار هفتاد افغانی دریافت میکند، در گذشته کسی از موتر کوچک پول نمیگرفت. ۲. تالبان...

نقطه سرخط 88

نقطه سرخط 88 با آمدن تالبان در افغانستان تعداد زیادی از مردم، کشور را ترک کردند. از سرمرزهای افغانستان که به ایران و پاکستان ختم می شود، خبرهای ناگوار و ناراحت کننده از تجمع و ازدحام مردم شنیده می شو...

نقطه سرخط 87

نقطه سرخط 87 همه فراوان شنیده ایم که در افغانستان معادن زیادی وجود دارد، اولین بار است که از زبان یک کارشناس شنیده می شود، استخراج معادن افغانستان اقتصادی نیست و بسیار هزینه بر است. در عین حال تا کنو...

نقطه سرخط 86

نقطه سرخط 86 قرار است سازمان برنامه غذایی جهانی به 22 میلیون جمعیت افغانستان کمک غذایی نماید. این کمک قطعا جان بسیاری از انسان های گرسنه در افغانستان را نجات می دهد و اگر خوب مدیریت گردد، بدون شک مشک...