نقطه سرخط ۹۱

نقطه سرخط ۹۱ ۱. هوای امروز جاغوری ابری است، امروز افراد زیادی را دیدم که با ریش های بلند در سنین مختلف و اکثر موی سفیدان برای فاتحه و عرض تسلیت خدمت پدر جان و کاکایم آمده بودند. ۲. فقر و نگرانی در چه...

نقطه سرخط ۹۰

نقطه سرخط ۹۰ ۱. هوای جاغوری روزانه گرم و شب سرد است. از ابر و بارش تا کنون هیچ خبری نیست و مردم از این بابت نگران است. ۲. امروز تالبان دو نفر از مردم جاغوری را به اتهام اینکه پول عیسوی را در میان مرد...

نقطه سرخط ۸۹

نقطه سرخط ۸۹ ۱. بعد از آمدن تالبان امنیت شاهراه کابل غزنی و غزنی جاغوری فوق العاده بهتر شده است. تالبان از هر موتر تیزرفتار هفتاد افغانی دریافت میکند، در گذشته کسی از موتر کوچک پول نمیگرفت. ۲. تالبان...

نقطه سرخط 88

نقطه سرخط 88 با آمدن تالبان در افغانستان تعداد زیادی از مردم، کشور را ترک کردند. از سرمرزهای افغانستان که به ایران و پاکستان ختم می شود، خبرهای ناگوار و ناراحت کننده از تجمع و ازدحام مردم شنیده می شو...

نقطه سرخط 87

نقطه سرخط 87 همه فراوان شنیده ایم که در افغانستان معادن زیادی وجود دارد، اولین بار است که از زبان یک کارشناس شنیده می شود، استخراج معادن افغانستان اقتصادی نیست و بسیار هزینه بر است. در عین حال تا کنو...

نقطه سرخط 86

نقطه سرخط 86 قرار است سازمان برنامه غذایی جهانی به 22 میلیون جمعیت افغانستان کمک غذایی نماید. این کمک قطعا جان بسیاری از انسان های گرسنه در افغانستان را نجات می دهد و اگر خوب مدیریت گردد، بدون شک مشک...

نقطه سرخط 85

نقطه سرخط 85 در کابل به خاطر شدت فقر، تعداد از مردم کچالو، پیاز و… را پاوانه خریداری می کند. شخصی کاپسول گاز خود را در دکان برده و به اندازه سی افغانی گاز خریده است. گاز اکنون در کابل کیلویی نود افغا...

نقطه سرخط 84

نقطه سرخط 84 خانه پالی: در مناطق مختلف هزارستان خانه پالی از سوی بخش قمندانی تالبان صورت می گیرد. گزارش ها حاکی از این است که در برخی مناطق، تالبان بصورت گروهی و مسلح وارد خانه افراد عادی گردیده و هم...

نقطه سرخط 83

نقطه سرخط 83 هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی هزاره ها و شیعیان بصورت بی رحمانه، ظالمانه و سیستماتیک کشته می شوند. مردم شیعه و هزاره در کسب افتخارات کشوری بیش از اندازه تعداد نفوس خود سهم داشته است،...

نقطه سرخط 82

نقطه سرخط 82 هزینه برق کابل در مقایسه با گذشته بسیار کم می آید، گاهی آن قدر مبلغش کم است که انسان احتمال می دهد، اشتباه شده باشد. واقعیت این است که در دولت گذشته فساد زیاد بود و هر کسی، از هر طرفی تل...