نقطه سرخط 85

نقطه سرخط 85 در کابل به خاطر شدت فقر، تعداد از مردم کچالو، پیاز و… را پاوانه خریداری می کند. شخصی کاپسول گاز خود را در دکان برده و به اندازه سی افغانی گاز خریده است. گاز اکنون در کابل کیلویی نود افغا...

نقطه سرخط 84

نقطه سرخط 84 خانه پالی: در مناطق مختلف هزارستان خانه پالی از سوی بخش قمندانی تالبان صورت می گیرد. گزارش ها حاکی از این است که در برخی مناطق، تالبان بصورت گروهی و مسلح وارد خانه افراد عادی گردیده و هم...

نقطه سرخط 83

نقطه سرخط 83 هم در دولت قبلی و هم در دولت فعلی هزاره ها و شیعیان بصورت بی رحمانه، ظالمانه و سیستماتیک کشته می شوند. مردم شیعه و هزاره در کسب افتخارات کشوری بیش از اندازه تعداد نفوس خود سهم داشته است،...

نقطه سرخط 82

نقطه سرخط 82 هزینه برق کابل در مقایسه با گذشته بسیار کم می آید، گاهی آن قدر مبلغش کم است که انسان احتمال می دهد، اشتباه شده باشد. واقعیت این است که در دولت گذشته فساد زیاد بود و هر کسی، از هر طرفی تل...

نقطه سرخط 81

نقطه سرخط 81 هوا هر روز در کابل و سایر مناطق سردسیر و کوهستانی بخصوص مناطق هزارستان سردتر می شود. تهیه مواد سوختی در زمستان برای شهر نشینان سخت تر از روستائیان است، چون روستائیان معمولا از کوه هیزم ج...

نقطه سرخط نوزده هشت سالروز تولدم

نقطه سرخط نوزده هشت سالروز تولدم ۱. در سال ۱۳۵۰ به تاریخ نوزدهم عقرب در شب ۲۱ رمضان در روستای اسپیسنگ بابه، در سال گشنگی چشم به جهان گشودم. ۲. اولین فرزند پدر و مادرم هستم. ۳. چهار برادر و هشت خواهر ...

نقطه سرخط 80

نقطه سرخط 80 یک جهان اعجاز دارد بامیان سینه ی پر راز دارد بامیان، بودهای بامیان شهرت جهانی داشت که تالبان بیست سال قبل سلسال و شمامه را ویران و به شکرانه آن صد گاو را قربانی کرد. بامیان ولایتی است که...

کتابخانه لیسه شهدای ایچه

زندگی شیرین شود با اتحاد حل شود هر مشکلی با اتحاد پیشه کن در زندگی وارستگی چیره شو در کار با همبستگی یک گل می‌تواند آغاز بهار باشد چنانچه که یک قطره آغاز دریا.چنانچه که یک درخت آغاز جنگل و چنانچه که ...

نقطه سرخط 79

نقطه سرخط 79 قتل های زنجیره ای همچنان در شهرهای مختلف کشور قربانی می گیرد و این امر بر نگرانی مردم افزوده است. چند هفته قبل هفت نفر بصورت مرموز در جاغوری به قتل رسید و مردم پیش والی در غزنی شکایت کرد...

نقطه سرخط 77

نقطه سرخط 77 با آمدن تالبان دانشگاه ها در افغانستان رونق گذشته خود را از دست داده است. در افغانستان در هر ولایت یک دانشگاه دولتی وجود دارد که در کنار آن یک صد و سی و دو دانشگاه خصوصی نیز در تمام افغا...