جنبش روشنایی فرصت ها وچالش ها

جنبش روشنایی فرصت ها وچالش ها این نشست ها هیچ سودی ندارد. جنبش روشنایی یک فرصت بود و گذشت. جنبش روشنایی مُرد و رفت. انهایی که با یک باور و آرمان در سراسر دنیا، این اعتراض را خلق کرده بودند، باور شان ...

#جنبش‌روشنایی‌‌در‌بستر‌مرگ! (۴)

#جنبش‌روشنایی‌‌در‌بستر‌مرگ! (۴) #جنبش‌روشنایی‌‌در‌بستر‌مرگ! (۴) ……………………………… ما هم مقصریم؛ آقای رضا محبوب در یک پاراگراف از نبشته اش گفته است که در وضعیت موجود جنبش روشنایی ما هم مقصریم. من هم با تائ...

گپ دوستانه با شورای عالی جنبش روشنایی:

گپ دوستانه با شورای عالی جنبش روشنایی: به‌نام خداوند دادگر با درود به روان پاک شهیدان جریان عدالت‌خواهی، به ویژه شهیدان سرافراز جنبش روشنایی! درود به درک، همت و درایت مردم دادخواه، دردمند و جنبش‌ساز!...

نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه ....

نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه . سلام دوستان بعد از این همه مشکلات ، انتخابات ، جنگ در مناطق مرکزی ، گرفتاری و رهای علپور، فعلا دو مساله مانده که باید در دستور کار...