جنبش روشنایی فرصت ها وچالش ها

جنبش روشنایی فرصت ها وچالش ها این نشست ها هیچ سودی ندارد. جنبش روشنایی یک فرصت بود و گذشت. جنبش روشنایی مُرد و رفت. انهایی که با یک باور و آرمان در سراسر دنیا، این اعتراض را خلق کرده بودند، باور شان ...

نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه ....

نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه . سلام دوستان بعد از این همه مشکلات ، انتخابات ، جنگ در مناطق مرکزی ، گرفتاری و رهای علپور، فعلا دو مساله مانده که باید در دستور کار...

در حاشیه جلسه محقق در قم

در حاشیه جلسه محقق در قم ‫جلسه‬ محقق در قم در مسجد زین العابدین دیروز برگزار گردید. 1-این نوع جلسات پیش از این بیشتر در شهر قائم برگزار میگردید که در آنجا مهاجرین افغانستانی از قشر کارگر زندگی می کنن...

گزارش بعد از تظاهرات انقلاب تبسم.

گزارش بعد از تظاهرات انقلاب تبسم. بعد خاتمه یافتن تظاهرات شهدای زابل (انقلاب تبسم)؛ برای عدالت خواهان فراخوان برگزاری جلسه ای در مسجد جامع قرآن و عترت داده شد؛ تا آسیب شناسی شود که چرا این انقلاب بی ...