ورود وزیر معارف کشور و شماری از هیئات کابینه دولتی در جاغوری و افتتاح ...

درآستانه اتنخابات ریاست جمهوری  برو بیا در گوشه گوشه کشور شنیده می شود. ولی این بازار دراین روزها  در جاغوری داغ  است  هرچه که به انتخابات نزدیک شویم داغتر هم  شده می رود. ديرروز يكشنبه مورخ ٢٤ قوس ١...

دیدار ولسوال، مدیرمعارف و قوماندان امنیه ولسوالی جاغوری از مکتب لیسه ب...

ولسوال، مدیرمعارف و قوماندان امنیه ولسوالی جاغوری از مکتب لیسه باریک بیک دیدن نمودند. امرور پنچ شنبه مورخه 11/3/1391 هیٔت متشکل ازمقام محترم ولسوالی، مدیریت محترم معارف و قوماندانی امنیه ولسوالی جاغو...

ای معلم مظهر ایمان من

اي معلم مظهر ايمان من                  روح تو جاري شده درجان من اي نفس هايت اميد زندگي              حرف هايت نم نم باران من****همچو شمعي در جماعت سوختي    شعلهْ دانش را افروختيدر ره ْ تعليم اولاد وطن...

پیشاپیش فرارسیدن سوم جوزا، روز معلم را خدمت همه آموزگاران محترم تبریک ...

 سوم جوزا  دو بـاره سـوم جـوزا رسیده           گل خنده به لب هایت دویـده  الهـی جـاویـدان باشی معلـم           درخـتـان امیـد ت قـد کشـیـده                                  *****  به یـاد مکتـب و بوی...

طیبه حکیمی قربانی بی عدالتی ، برگ ننگ بر کارنامه وزارت به اصطلاح تحصیل...

سلام دوستان جمعه گذشته نتایج کانکور در سراسر افغانستان اعلان شد .  اعلان این نتایج هزاران شاگردان که در آن شمولیت داشته نگران ساخته و هزاران نفر دیگر را خوش حال ساختند . اما در ولسوالی جاغوری که 1300...