“همزاد شو، فریاد شو!”

“همزاد شو، فریاد شو!” **** برخیز، چون”آزادگان”، فریاد شو، فریاد شو! برکن تو”کوه”ظلم را، فرهاد شو، فرهاد شو! *** بنیان بیداد و ستم، برکن به خشم خلق خویش با موج ها ه...

“پس بیایید، مثل هزاره ها باشید!”

“پس بیایید، مثل هزاره ها باشید!” ***** 1-هزاره ها وطن و همه هم وطنان شان را دوست دارند. هزاره ها برای وطن وهموطنان شان همیشه مایه افتخار اند نه سر ا فگندگی و خجلت!؟ ” پس مثل هزاره ه...

“سرسپردگی!”

“سرسپردگی!” ****** [به بهانه دادخواهی جمعی از هزاره های اسماعیلی از بیداد پیر شان سید کیوو!؟] **** در تابستان سال 75 از بامیان و از مسیر دره شکاری عازم شمال و شهر زیبای پلخمری شدم. مسیر ب...

“زور صاحب خلته؟!”

  “زور صاحب خلته؟!” **** سال پار که قضیه گندافزایی، تغییر مسیر طرح [توتاپ]، از سوی دولت [وحشت ملی] اعلان گردید، بوی مشمئز کننده ای تعصب های کور نژادی، قومی، سمتی و حتی مذهبی برخواسته...

ولایات ولوسوالی ها

تعداد_ولایات_ولسوالی_هــــا_و_ناحیه_های_افغانستان 1. ولایت کابل (کابل): چ 1) ولسوالی پغمان. 2) ولسوالی چهار آسیاب . 3) ولسوالی بگرامی 4) ولسوالی ده سبز . 5) ولسوالی شکر دره. 6) ولسوالی موسهی. 7) ولسو...

“شرمنده!؟”

“شرمنده!؟” **** شرمنده از نگاه ی تو، ای کودک عزیز ! دل خون ز رخ ماه ی تو، ای کودک عزیز *** چشم ام خجل ز چشمه ی پر آب دیده ات از خط ی، کومه های تو، ای کودک عزیز ! *** شرم از شیار خون، به ر...

««سراب؟؟»»

««سراب؟؟»» ***** عین و غین چون به «ارگ» مهمان اند شهر؛ در اضطراب می بینم !؟ **** تا که این اتمر است و این غلزی امنیت را «سراب» می بینم ! **** بعد هر انتحار؛ مست، مست! جام شان پر شراب می بینم !؟ **** ...

“شکار یک رؤیا “

“شکار یک رؤیا “ **** عصر روز شنبه سی ام ماه شعبان در پاکستان و یکم ماه مبارک رمضان در دیگر کشورها، در حال گذر از رود(خیابان) اصلی علی آباد بروری بودم که ناگهان چشمانم بر صحنه عجیب و دردنا...

««سرزمین بی خورشید!؟»»

««سرزمین بی خورشید!؟»» **** از همان روزگاری که نام تاریخی «خورآسان» یا «برآمدگاه خورشید» از این سرزمین گرفته شد و به جای آن، عنوان جعلی و ساختگی «افغان» «ستان» به این دیار داده شد، «برآمدگاه خورشید» ...

««خوارج زمان ما!؟»»

««خوارج زمان ما!؟»» **** جمعی از خوارج از نخلستانی عبور میکردند و دانه ای خرما از نخلی افتاده بود، یکی از آنها آن دانه خرما را برداشت و بسم الله گویان به دهان گذاشت، رهبر دسته که متوجه شد، با عجله دو...