««چهل دختران به روایت عین الوقایع»»

««چهل دختران به روایت عین الوقایع»» کتاب مفید «عین الوقایع» نگارش «محمد یوسف ریاضی هروی»، اثر ارزشمندی است در ‌تاریخنگاری عمومی که بیانگر  وقایع و حوادث سالهای 1207 تا 1324 هجری قمری، در تاریخ کشور م...

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»»

««جاسوسان کوچک خلقی!؟»» ****** «بازگویی یک خاطره چهل ساله» سرسخن: کودتای خونین 7 ثور 1357؛ بدون تردید یکی از فراز های تکان دهنده، ویرانگر و کم نظیر در تاریخ معاصر کشور ماست که پیآمدهای دگرگون کننده س...

««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»» ****** در فصل خزان سال1370؛ روزهای پرالتهابی را سپری میکردیم، مدام گوش به رادیوها، که شاید خبری از «استاد مزاری» و کاروان همراه وی بشنویم! حدود دو ماه پیش رادیوها خبر ناراحت کننده ای را...

««آیا توطئه جدیدی در راه است؟»»

««آیا توطئه جدیدی در راه است؟»» ****** اکنون که «غلزی» رئیس جمهور پذیرفته که در کنار درج کلمه منحوس«افغان» به عنوان «هویت ملی» میتوان عنوان های قومی مردم را نیز درج نمود! اما گفته میشه که در مورد هزا...

««درپی شناخت سرزمین مادری!»»

««درپی شناخت سرزمین مادری!»» ***** چن روز پیشتر دعوت «انجمن دانشجویان افغانستانی دانشگاه خوارزمی تهران»، برای تشکیل «کارگاه افغانستان شناسی» را پذیرفته و مهمان یک روزه این جماعت شاد، شادان و خندان ام...

««زخم افشار!؟»»

««زخم افشار!؟»» **** «زخم افشار» زخم ناسور است در تاریخ ما گور«نسیان» زمان را نبش و سر وا می کنم!؟ *** «زخم افشار» زخم من، تاریخ و اجداد من است کی فراموشش کنم، هر ساله «بلوا» می کنم !؟ *** «زخم افشار...

««یک لقمه خون دل!؟»»

««یک لقمه خون دل!؟»» ***** تازه که آمده بود، خیلی شانس آورد که «عبدالحسن» باچه مامایش، ضمانت اش کرده بود تا مشغول کار شود، وگرنه با آن سن کم و جسم ضعیف و ناتوان، هیچ صاحب کاری حاضر نبود که به او کار ...

««برف کوچ؟!»»

««برف کوچ؟!»» ***************** حاجی قدرت بزرگ ده هرچه اصرار کرد به خرجش نرفت که نرفت، برفباری چند روزه مهمان اجباری اش کرده بود، شب ها به یاد «گُلبخت» و تنها دخترش «گُلپری» به خواب می رفت. وقتی رفت ...

«هزاره ها، همچنان قرقه تروریستان!؟(2)»

«هزاره ها، همچنان قرقه تروریستان!؟(2)» **** کشتار «هزاره ها» توسط تروریستان تکفیری تنها به «هزاره های پاکستان و هزاره های ساکن شهر کویته» محدود نمیشود، طی سال اخیر مراکز و همایش های هزاره ها در این ط...

««اعجوبه ای روزگار!؟»»

««اعجوبه ای روزگار!؟»» ***** حدود سی سال پیش که «جامعه امام صادق(ع)» کویته، با چند اتاق تازه ساز وکمترین امکانات رونقی چندانی نداشت، با استاد بزرگواری آشنا شدم که در پرهیزگاری و پارسایی نمونه، تندیس ...