((پالوان نامه!؟))

  ((پالوان نامه!؟)) ********* (اندرحکایت[چوکله] پالوان دوستم به چیز پالوان ایشچی!؟) **** برگ یکم:[[ یَل!] ] **** آلا”دوستم”، ای” یَل”ی کار و زار تو جنرال و رهبر، و ازبک تبار!؟...

««حکایت های ناتمام!؟؟»»

««حکایت های ناتمام!؟؟»»   حکایت یکم: درگذشته های دور خبر آوردند که «کوه» را درد زایمان گرفته، مردم ده با عجله خود را به دامنه کوه رساندند تا شاهد زایمان اش باشند، پس از مدت ها انتظار، از قضا موشی از ...

وزیر دفاع پیشین امریکا: کرزی طالبان را در شمال جابجا ساخت !...

وزیر دفاع پیشین امریکا: کرزی طالبان را در شمال جابجا ساخت ! رابرت گیتس وزیر دفاع پیشن امریکا در کتاب خاطرات گفته است که حامد کرزی ریئس جمهور پیشین افغانستان از همان سالهای دور دوم حکومتش به جابجایی ط...

ازماست که برماست!

ازماست که برماست! درپی بروز جنجال های اخیر در زمینه آزادی بیان بخاطر رفتار و موضع تبعیض گرایانه و نابخردانه وزیرجدید اطلاعات و فرهنگ ، معلومات بسیاری از پیشینه و چگونگی تفکر انحصارگرایانه “باری...

اقای ریس جمهور و ریس اجرایه متاسفم

اقای ریس جمهور و ریس اجرایه متاسفم : از ربودن 31 نفر از هزاره ها در شاهراه کابل قندهار باگذشت 7 روز آنهم برای اولین با این کیفیت وضعیت در کشور می گذرد ، ولی ریس جمهوری وریس اجراییه با وجود سه جلسه مه...

چشم پوشی از تضییع حقوق یک قوم تا کی؟

چشم پوشی از تضییع حقوق یک قوم تا کی؟ (خلیلی و محقق باید پاسخگو باشند) ایستادگی بر سر حقوق، اصول و آرمان­های یک ملت کار هرکسی نیست. تنها کسانی از عهده این کار بر می آید که ایمان و صداقت با خون و روح آ...