دیدار آشنا – مصاحبه با برادر جناب اقای جاوید محمدی از استرالیا...

بسمه تعالی با جناب آقای  محمدی مدت زیاد است که اشنا هستم  ترسم آن بود که این آشنایی تبدیل به دوستی شود که در آن صورت  وظیفه مرا سنکین  وسنگین تر می کند  .  وشاید نتوانیم از پس دوستی های دوست بسیاری خ...

ای مهاجر ! ای مسافر !

 ای مهاجر ! ای مسافر !    مادر و فرزند و یارت منتظر توست! تقدیم:به نسل مهاجر و مسافر زمین که در سراسر این کره خاکی سرگردان و خانه به دوش اند!  هدیه: به مادران پیر، همسران جوان و کودکان معصوم که با دل...