دکتر اعرافی : این ملت ، ملت بزرگی است (2)

بسمه تعالی همایش بررسی مسایل فرهنگی اجتماعی پناهندگان دکتر اعرافی : این ملت ، ملت بزرگی است همانطوریکه در جریان هستید روز 5شنبه دومین همایش بررسی مسایل فرهنگی اجتماعی پناهندگان در قم برگزار شد . قسمت...

حکومت پاپوا گینه نو در نظر دارد برای انعده پناهجویانی که درخواست های پ...

پناهجویانی که به اساس این تصمیم بریجنگ ویزا دریافت میکنند عمدتا کسانی هستند که تلاش کرده اند غیرقانونی به استرالیا بروند اما حکومت استرالیا انان را قبل از رسیدن به استرالیا وبه کمپ مانوس در کشور پاپو...

یک مقام ارشد سازمان ملل متحد از پالیسی مهاجرت استرالیا به شدت انتقاد ک...

کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که پالیسی های سختگیرانه حکومت استرالیا در قبال پناهجویان بخصوص طرح باز گرداندن پناهجویان به کشورهای شان در بسا موارد باعث نقض حقوق بشری پناهجویان میشود. حکومت...

انتقال کودکان زیر ده سال از کمپ ها واسکان آنها در استرالیا...

حکومت استرالیا در نظر دارد، که کودکان زیر ده سال را از بازداشتگاه بیرون کرده وانان را در جامعه استرالیا بفرستد. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا میگوید که کودکان زیر ده سال که در حال حاضر در کمپهای...

اخراج دست کم یازده صدو پنجاه ویک پناهجو توسط حکومت استرالیا...

به اساس گزارشها اینها کسانی بوده اند که مدتی را در کمپهای نارو ومانوس نیز گذرانده بودند اما پس از انکه درخواست های پناهنده گی انان از سوی حکومت استرالیا رد شد مطابق قانون جدید استرالیا از این کشور اخ...

استرالیا در مورد پناهجویانی که خارج از ابهای استرالیا دستگیر می شود تع...

حکومت استرالیا اعلام کرده است که تعهدات بین المللی این کشور در مورد پناهجویانی که خارج از ابهای استرالیا دستگیر میشوند، صدق نمیکند. حکومت استرالیا گفته است که به اساس تعهدات بین المللی اش میتواند پنا...

برگرداندن چهل ویک پناهجویی سریلانکایی به کشورشان...

حکومت استرالیا دستکم چهل ویک پناهجویی سریلانکایی را که تلاش میکردند به صورت غیر قانونی وارد این کشور شده بودند را دوباره به کشورشان باز گرداند. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا تائید کرده است که ای...