نخست وزیر استرالیا ابراز رضایت ازسیاست سختگیرانه حکومتش در قبال پناهجو...

تونی ابوت نخست وزیر استرالیا از پالیسی سختگیرانه حکومتش در قبال پناهجویان غیر قانونی ابراز رضایت کرد. تونی ابوت میگوید ازینکه طی شش ماه گذشته هیچ کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی وارد این کشور نشده است...

انتقاد شدید یک مقام ارشد حکومت پاپوا گینه نو از وضعیت کمپ های پناهجویا...

یک مقام ارشد حکومت پاپوا گینه نو از وضعیت کمپ های پناهجویان درین کشور به شدت انتقاد کرده است. والی شهر پورت مورسبی پایتخت پاپوا گینه نو میگوید که پناهجویانی که به خاطر ورود غیر قانونی به خاک استرالیا...

پالیسیهای سختگیرانه و کاهش شدید امار متقاضیان پناهندگی...

پاليسيهاي سختگيرانه حكومت استراليا در قبال مهاجرت هاي غير قانوني به اين كشور امار متقاضيان پناهند گي به استراليا را به صورت چشمگيري كاهش داده است. دفتر كمنيشري عالي سازمان ملل متحد در امور پناهجويان ...

استرالیا و احتمال اسکان پناهندگان در کشور کمبودیا...

حکومت استرالیا اعلام کرده است انعده پناهجویانی که درخواست های پناهند گی انان در کمپ نارو مورد بررسی قرار گرفته احتمالا در کشور کمبودیا اسکان داده خواهند شد. اسکات موریسیون وزیر مهاجرت استرالیا می گوی...

هفتاد روز بدون پناهجو

وزارت مهاجرت استرالیا اعلام کرده است که طی هفتاد روز گذشته هیچ پناهجویی به صورت غیر قانونی وارد ابهای استرالیا نشده اند. اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا میگوید که عملیات حفاظت از مرزهای استرالیا ب...

در نتیجه شورش در یک کمپ پاپوا گینه نو دست کم یک نفر کشته وهفتاد وهفت ت...

در نتیجه شورش در یک کمپ پاپوا گینه نو دست کم یک نفر کشته وهفتاد وهفت تن دیگر زخم برداشتند در نتیجه شورش در یک کمپ پناهچویان در کشور پاپوا گینه نو دست کم یک نفر کشته وهفتاد وهفت تن دیگر نیز مجروح شده ...

نخست وزیر استرالیا یکبار دیگر از پالیسی سختگیرانه اش علیه پناهجویان غی...

نخست وزیر استرالیا یکبار دیگر از پالیسی سختگیرانه اش علیه پناهجویان غیر قانونی دراین کشور دفاع کرد. نخست وزیر استرالیا یکبار دیگر از پالیسی سختگیرانه اش علیه پناهجویان غیر قانونی درین کشور دفاع کرد. ...

طی یک ماه گذشته هیچ کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی وارد ابهای استرالیا...

طی یک ماه گذشته هیچ کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی وارد ابهای استرالیا نشده است حکومت استرالیا می گوید که طی یک ماه گذشته هیچ کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی وارد ابهای این کشور نشده است. عدم ورود کشت...

برای اولین بار نیروی بحری استرالیا یک کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی ر...

برای اولین بار نیروی بحری استرالیا یک کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی را به اندونیزیا برگرداندند نیروی بحری استرالیا یک کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی را که از اندونیزیا عازم این کشور بود قبل از رسیدن...

نارضایتی سازمان عفو بین الملل از وضعیت پناهجویان در کمپ های نارو و ...

سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که وضعیت پناهجویانی که ازسوی حکومت استرالیا در کمپ های نارو  و مانوس نگهداری میشوند رضایت بخش نیست. این سازمان با انتشار گزارش تازه ی گفته است که پناهجویان درین کم...