««نیش کُشنده افعی!؟»»

««نیش کُشنده افعی!؟»» از قدیم گفته اند: «مار دست پرورده سرانجام روزی صاحب آستین را نیش خاد زد!؟» آنروز زمان مرگ صاحب خود را نزدیک خاد نمود!؟ اکنون که مار دست پرورده نظام حاکم سعودی، به برکت کمک های م...

«شب سرنوشت!؟»

«شب سرنوشت!؟» **** ماه مبارک رمضان ماه مهمانی خداست، شب و روزش عبادت است. حتی دم و بازدم شخص روزه دار، حکم تسبیح را دارد و خواب او نیز نوعی عبادت است. اما، در میان شبهای ماه مبارک رمضان، شبی بس عظیم ...

««مخته آته عدالت!»»

««مخته آته عدالت!»» ***** وُویه مونه ایتموو، آتی دیگه نمیه !؟ بیریوو موشه زووستو، آتی دیگه نمیه **** شمشیر زار دیده، خورده ده فرق آتی شق گشته فرق آتی، آتی دیگه نمیه **** «تولغه»آتی دوپاره، زار تیغه چ...

««یک هشدار دوستانه!؟»»

««یک هشدار دوستانه!؟»» «اعتیاد» به «فضایی مجازی» پیآمدهای ویرانگر و جبران ناپذیر روحی و روانی برای شما و افراد خانواده تان درپی دارد، لطفا این خطرها را جدی بگیرید. **** 1- احساس نیاز به جلب توجه دیگر...

««سه گانه های زندگی!؟»»

««سه گانه های زندگی!؟»» **** 1- سه چیز در زندگی دوام ندارند: رؤیا، شانس و موفقیت !؟ 2- سه چیز در زندگی برگشت ندارند: زمان، گفتار و موقعیت !؟ 3- سه چیز در زندگی انسان ساز اند: تلاش، تعهد و صداقت !؟ 4-...

««حکایت های ناتمام!؟؟»»

««حکایت های ناتمام!؟؟»»   حکایت یکم: درگذشته های دور خبر آوردند که «کوه» را درد زایمان گرفته، مردم ده با عجله خود را به دامنه کوه رساندند تا شاهد زایمان اش باشند، پس از مدت ها انتظار، از قضا موشی از ...

««ماه عشق و مهر»»

««ماه عشق و مهر»» ***** «ماه روزه»؛ ماهتابی عمر ما !؟ ماه خودسازی و سازش با خدا *** آدمی کی بنده ی خواب و خور است راه عاشق بسته نبود؛ کی کور است !؟ *** لب فروبستن ز خوراک و طعام تمرینی بر نفس سرکش با...