“در رکاب مادر، پابوس حضرت امیر!”

“در رکاب مادر، پابوس حضرت امیر!” ***** مادر میگوید: حدود چهل و پنج سال پیش در اوج جوانی، آن زمان که بیست و پنج ساله بوده، با همراهی مرحوم ابوی، دو کودک سه و چهارساله شان (بنده و خواهر عزی...

“ماه آبدید!”

“ماه آبدید!” ***** در میان ماه های قمری شاید خوش ترین، شادترین و امیدافزا ترین آنها ماه مبارک “شعبان” باشد، چرا که تنها ماه قمری است که با شادی آغاز می گردد و این شادی همچنان ...

««کاریستوو!»»

««کاریستوو!»» ***** در گرگ و میش هوا که کوه و دمن چادر سیاه شب را به سر می کشید، هوای کوهستان داشت سرد و سردتر می شد. «اساق علی» با کلاه پوستی، کُت و نِیکری از جنس «بّرَک»، چکمه های چرمین؛ با تن ماند...

«« نور جلجیلی!»»

«« نور جلجیلی!»» ****** آغای ازموو بیخی، نامشی علی یه ماه چارده ز نورشی، “منجلی” یه ! **** وختی پیدا موشود، دیوال دوشق شد خانه کعبه، ز نورشی”جلجلی” یه! **** امشو، شیعه تمام شی...

“آبی تمام هستی ام”

“آبی تمام هستی ام” **** آبی”چیراغ خانه” ای، چون مهر و ماه تابنده ای تو مشعل ی دل های ما، تو تا ابد پاینده ای ! **** آبی تو عشق و زندگی، پربار از زیبندگی هر زندگی مدیون تو، سرش...

“اصرار و انکار !؟”

“اصرار و انکار !؟” **** میشه گفت: برای خارج کشور، به ناچار باید پذیرفت که روی پاسپورت، تابعیت “افغان” یا “افغانستانی” را درج کنند، اما، روی تذکره که مصرف داخلی دار...

“باخت ما و برد اوغوو!”

“باخت ما و برد اوغوو!” **** دوستی طی تحلیلی نوشته بود: … اینکه افغان ها (اوغوو) همیش در تعاملات و معادلات سیاسی عصر دموکراسی برنده اند، به دلیل حمایت های بی دریغ، لابی های بسیار نیر...

“عشق و دیگر هیچ!؟”

“عشق و دیگر هیچ!؟” ****** زندگی عشق است و عشق افسانه نیست آنکه “عاشق” آفرید، “دیوانه” نیست !؟ **** از “آبی”پرسیدم، چرا نه ماه بچه را حمل کردی؟ خندید و ...

“افشار من!”

“افشار من!” **** “افشار من” افشار من” تو زخم ناسور وطن “افشار من” افشار من” چون آتش در جان و تن *** افشار من تو پایدار، تو بردبار، تو استوار با جسم های...

“چت روم؟!”

“چت روم؟!” ***** از قوماندان قاسم کوه پیکر اکنون جز مشتی پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود! گرچه او هیچ وقت راضی به کشتن کسی نبود، اما در درگیری های گروهی ناخواسته آلوده شده بود! برای ه...