کتاب : نژاد نامه افغان‏

تقديم< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> به ملّت شريف قهرمان افغانستان        رادمردان صحنه پيكار، وقهرمانان عشق وايثار ومردم مقاوم و فداكارافغانستان        ...

مذاکره یامعامله ؟ – عبدالشکوراخلاقی...

مذاكره يامعامله ؟ روز گذشته اعلام گرديد طالبان عمده ترين نيروي مخالف حكومت آمادگي خود را براي شركت در مذاكره با حكومت مركزي بدون پيش شرط خاص و اساسي اعلام داشته است . در مقابل به نقل از نزديكان رئيس ...