چنین ما به حقارت رفته ایم! « برگ از تاریخ، قسمت پنجم»...

چنین ما به حقارت رفته ایم! « برگ از تاریخ، قسمت پنجم» تاریخ نگاری وابسته به حاکمیت ایران امروزی، سلسله حاکمیت غوریان، این بخش انفکاک ناپذیر تاریخ ملی ایران تاریخی را در پرده  ازابهام  و تحریف پیچیده ...

چنین ما به حقارت رفته ایم! – 4 جغرافیای سیاسی سرزمین غور!...

چنین ما به حقارت رفته ایم! –  4   جغرافیای سیاسی سرزمین غور! در کتاب تاریخ طبقات ناصری نوشته منهاج سراج جوزجانی، سرزمین غور ناحیه  کوهستانی در مرکز افغانستان کنونی که در شرق هرات، جنوب غرچستان و شمال...

چرا ما حقیر شده ایم! « تاریخ » (1)

چرا در روند سیاست کذاری ها، جامعه جهانی و قدرت های خارجی زیدخل در امور، به فارس تبار های سرزمین افغانستان کمتر اتکا مینمایند؟! آغاز : از چندین صده بدین سو، آنگاهی که بنابر علل و عوامل گوناگون درون مر...

زخمی تر از هر زمان، آیا تعصب نباید داشت ؟!...

بنام خداوند!     افغانستان: تجزیه، راه حل بحران»  در گستره هستی  پدیده، شی، و ماهیت  دارای  جوهر، اصالت،  و ذات  وجودی « خیر مطلق ، و خوبی  در حد کمال،” که بر ادراک، و  فهم انسان شعور مند، همچو...

"بعضی زخم ها " در تهران سر باز کرد

خانه ادبیات افغانستان در چهلمین نشست نقد و بررسی ادبیات افغانستان در تهران، با همکاری مرکز آفرینش های ادبی حوزه‌ هنری مجموعه شعر”بعضی زخم ها” را مورد نقد و بررسی قرار داد.  مجموعه شعر ...