بی بی سی و ابزار قدیمی نفاق افگنی

سلام دوستان از کوچکی وقتی با رادیو آشنا شدم رادیو بی بی سی را بیشتر از هر رادیوی دیگر می شناختم بزرگتر ها مرتب بوق تبلیغاتی استعمار پبر را گوش می دادند ما نیز مجبور بودیم بشنویم . شما اگر به نقشه خاو...

مبازره با فساد اداری یا برچیدن مخالفان سیاسی از بدنه دولت...

حامد کرزی ریس جمهور افغانستان بعد از آن که در مجلس ملی افغانستان وعده سپرد که دیگر مصلحت گرا نباشد  یک فرمان 164ماده ای را در رابطه مبارزه با فساد اداری صادر کرد. در این فرمان حامد کرزی به همه ادارات...

افغانستان در کام اژدهای دیگر

در افغانستان بعد از هر چند گاهی یک منجی,تحت عنوان های مختلف سر از گوشه این کشور بیرون می آورد و با شعار های دل پذیر چون تحقق عدالت , یاری مظلومان,مبارزه با فساد , مبارزه با فقر و صدها سخن های از این ...

شعارت با شعورت نیست یکسان – شهباز جاغوری...

 چه مي شد مرگ را باور نمائي كه وجدانت به خود داور نمائي  تمام مردم از غم مرده بشنو به جيبت رشوت دالر نمائي  به قران و نمازت بازي دادي خيانت را نشد كمتر نمائي  شعارت با شعورت نيست يكسان چرا تكيه به زو...

نظام چنگلیزم

از كودك مان گرفته تا كهن سال ترين فرد اين وطن را به دام مرگ صحرايي ميكشاند با ركبار و گلوله ي تفنگ حكم دادگاه جنگل را تطبيق ميكند تا اين جرم است كه مردم افغانستان يوغ استبداد بي گانگان را به گردن خود...

"بعضی زخم ها " در تهران سر باز کرد

خانه ادبیات افغانستان در چهلمین نشست نقد و بررسی ادبیات افغانستان در تهران، با همکاری مرکز آفرینش های ادبی حوزه‌ هنری مجموعه شعر”بعضی زخم ها” را مورد نقد و بررسی قرار داد.  مجموعه شعر ...

قربانی دموکراسی یا جبران خساره – احمدی وفا – جاغوری...

در ميان مليت هاي ساكن در افغانستان هيچگاه تعامل فكري وجود نداشته تازير ساخت هاي سياسي برمبناي آن به شكل گيري يك ملت واحد ميانجاميد . از اين جهت است كه تقسيم قدرت در افغانستان با تكثر گرائي قومي و پلو...

ما متهم هستیم؟

  بنام خداوند!  ما متهم هستیم؟!.   راجع به استبداد، چه از گونه قبیله یی، مذهبی؛- و یا حکومتی آن در افغانستان به شکل پیوسته نوشته اند؛  و نوشته ایم. که، این  نوشتن ها نیاز عصر و زمان ما است!.  استبداد...