اکادمی جهول افغانستان ( در رابطه با کتاب اطلس اتنوگرافی .. نوشته شده ا...

چند نا لایق به هم پرداخنتندیک کتاب اطلسی را ساختندلابلای اطلسش بگذاشتندهرچه را از کینه در دل داشتندقوم مارا بر اساس نقل خودبر اساس منطق بی عقل خود:“کینه توز و  لجگرش نامیده اندکاذب و بی پا سرش ...

توطئه جدید و آزمون بزرگ

پیشرفت هر کشور نشانه برجستگی و خردمندانه زمام داران و مدیران و رهبران آن کشور است و بالعکس پسماندگی و یا عقب مانده نگهداشتن یک ملت نشانه عقب ماندگی رهبران زمام داران آن کشور بحساب می اید . روانشناسان...

قرآن سوزی کوچیان و سکوت همگان

قرآن سوزی! انسان سوزی! مسجد سوزی!  واژه‌ها سترون شده‌اند!؟ یا انسان‌ها از عاطفه و مهر و احساس تهی شده‌اند؟! واژه‌های قرآن سوزی! مسجد سوزی! انسان سوزی!  چه گنگ‌اند و نامفهوم! چه غریبانه در کام آتش جهل...

هزاره ها ورهبران ناخواسته قسمت – 2

زمانیکه هدف خدا نیست و برای خدمت و رضایت مخلوق گام برداشته نمی شود و تمام سعی وتلاش برای جاه طلبی و مقام خواهی است . زمانیکه انسان یوغ اسارت از هوا و هوس شیطانی را برگردن دارد و برای رسیدن به لذات شی...

!دوتاج تابعیت و وزارت

ما می دانیم که بسیاری از مقامات بلند پایه کشورمان تابعیت دوگانه دارند اینها در کشورهای خارج یک شهروند عادی و گمنام  است اما به دلیل اینکه در افغانستان قحط الرجال است و در اثر بی کفایتی حاکمان گذشته ا...

جبهه ملی و دورنمای پیروزی

دراین روزها حرکتها جلسات وانتقادهای داغی درافغانیستان جریان دارد جمعی بنام جبهه ملی خواستار ریاست غیر متمرکز و شعارمردم سالاری سرمی دهند و طرف مقابل تیم قبیله گرای کرزی با جمعی دوستان معامله گر و صاح...

هشت ثور 1371 معامله قبیله پرستان درافغانیستان – حاجی علی علیزاد...

ملت غیور و باشهامت افغانیستان در طول تاریخ در دفاع از وطنشان اوراق زرینی را در تاریخ جهان بثبت رسانیده اند. اتحادپوشالی کمونیزم با نادیده گرفتن تاریخ وبه دعوت مزدورانشان وارد افغانیستان شدند که با مق...

تکذیب خبر شبکه اطلاع رسانی افغانستان

شبکه اطلاع رسانی افغانستان (افغان پی‌پر) در خبر کوتاه و بدون توضیح زمان و مکان، به نقل آقای حمید دانش نماینده شورای ولایتی غزنی، با عنوان «این بار نوبت اتهام به علما» انتقادی از علمای درس خوانده در پ...