جایگاه خالی احزاب تاثیرگزار وفراگیر, در معا دلات سیاسی افغانستان ̵...

ثبات سیاسی در یک کشور مر هون وجود احزاب سیاسی پایدار و قدرت مند در آن کشور است,در واقع یکی از ارکان مهم دمو کراسی,فعالیت احزاب است که دارای بر نامه وطرح های رو شن باشند.احزاب سیاسی هد فمند در یک جامع...

طیبه حکیمی قربانی بی عدالتی ، برگ ننگ بر کارنامه وزارت به اصطلاح تحصیل...

سلام دوستان جمعه گذشته نتایج کانکور در سراسر افغانستان اعلان شد .  اعلان این نتایج هزاران شاگردان که در آن شمولیت داشته نگران ساخته و هزاران نفر دیگر را خوش حال ساختند . اما در ولسوالی جاغوری که 1300...

در امتداد جاده غربت!

                                                         بنام خداوند!                                                 در امتداد جاده غربت! نا وقتهای شب گیج و خسته از اتوبوس پیاده میشوم. خدای من گویی ...

حکمت سخنان حکیمانه رئیس جمهور آشکار شد...

خروج چهار ونیم ملیارد دالر به صورت قاچاق از افغانستان تنها در یک سال گذشته! جناب کرزی ریاست محترم جمهوری افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری در باره اصحاب دلار افغانستان گفته بود: از هر راهی ...

مهره های سوخته

بعد از سالیان متمادی ,جنگ , دربدری , اواره گی, و فقرو بیچاره گی مردم افغانستان به این باور رسیده بودند که شاید طعم صلح” امنیت” رفاه و رستگاری را بچشند ” اما ان طور نشد . یقینا ان گو...

بازگشت استبداد!

بنام خداوند!  طالبان«استبداد» باز خواهند گشت؟!  از اوان سقوط امارت اسلامی  طالبان در سال 2001 و گزینش  آقای حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور در افغانستان، همواره تلاش های مرموز، پیگیر و خزنده یی درسطح م...

مرگ یک دیکتاتور!

                                                              بنام خداوند! مرگ دیکتاتور!  کره شمالی، یکی از محدود ترین کشور های کمونیستی است که تا هم اکنون به عنوان یک قدرت دولتی حضور خویش را در منطق...

براستی دوست عزیز شما در رابطه با این پیمان استراتژیک میان دولت افغانست...

این روز ها در محافل علمی و سیاسی کشور بحث پیمان استراتژیک میان دولت افغانستان و آمریکا داغ است . پیمان که لوی جرگه در باره سرنوشت آن باید تصمیم بگیرد. مقام های وزارت داخله کشور می گویند که تدابیر خاص...