««طلسم!»»

««طلسم!»» «در آغاز سومین سال تجاوز وحشیانه و خونین آل سعود؛ مرثیه ی بر کشتگان بی گناه مردم ستمدیده یمن!» **** انفجار و انتحار و اشک و خون سرزمین ی کودکان سوخته!؟ بولهب ها کف به لب فرمان مرگ جغد های آ...

««خورشید نوروز!»»

  ««خورشید نوروز!»» ****** الی گوو سر زده[خورشید نوروز] ده گل شیشته جهان گشته دل افروز **** شکوفه بردمید بر شاخساران ده بر کرده لباس سبز و سردوز **** هزاران لاله در صحرا نورافشان چراغ عاشقان ی مست و ...

((زن یعنی: زندگی، سازندگی!))

((زن یعنی: زندگی، سازندگی!)) **** ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻧﺎﺯ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﺠﻮﺩ ** ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﯾﮏ ﺑﻐﻞ ﺁﺳﻮﺩﮔﯽ ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﭘﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ !؟ ** ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺯﻥ ﯾﻌﻨﯽ : ﻫﻤﺪﻡ ﻭ ﻫﻢ یک ﺻﺪ...

««عبدالعلی!»»

««عبدالعلی!»» ****** در فصل خزان سال1370؛ روزهای پرالتهابی را سپری میکردیم، مدام گوش به رادیوها، که شاید خبری از «استاد مزاری» و کاروان همراه وی بشنویم! حدود دو ماه پیش رادیوها خبر ناراحت کننده ای را...

««آیا توطئه جدیدی در راه است؟»»

««آیا توطئه جدیدی در راه است؟»» ****** اکنون که «غلزی» رئیس جمهور پذیرفته که در کنار درج کلمه منحوس«افغان» به عنوان «هویت ملی» میتوان عنوان های قومی مردم را نیز درج نمود! اما گفته میشه که در مورد هزا...

««مردم همه را مات کردند!؟»»

««مردم همه را مات کردند!؟»» ***** خیلی عجیب و جالب است! با وجود شانه خالی کردن «گارنیزیون کابل» از تأمین امینت و لغو تجمع 13 حوت از سوی سران جنبش؛ باوجود احساس سایه سنگین و خفقان زایی ترور و تهدید و ...

««مردی از جنس امید!!»»

««مردی از جنس امید!!»» *********** ««مردی از جنس امید!!»» *********** برگ یکم:«شکست!؟» روزگاری داشتیم، روزهای تلخی، روزگاری تنگی! روزگاری تیره، روزهای پردود، تاریخ تاریک و سرد، سیه و تار و کبود! عصر ...

««برفباد!»»

««برفباد!»» ««به بهانه برفباری زمستان 1395خورشیدی»» خشک برفی که دیشب باریده بود، در زیر پاهای دوهمسفر؛ قِرچ، قِرچ صدا می داد و راه رفتن را سخت و دشوار کرده بود. تلاش بیشتر برای پیشروی گرچند خسته کنند...

««راز بقأ نظام جمهوری اسلامی ایران»»

  ««راز بقأ نظام جمهوری اسلامی ایران»» (به بهانه سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران) امروز جمعه 22 بهمن ماه (دلو)1395خورشیدی، مصادف است با آغازین روز از سی و نهمین سالیاد «پیروزی انقلاب اسل...