(( امت، راه سوم !؟))

(( امت، راه سوم !؟)) **** در آغازین روزگار دهه هشتاد میلادی، فضایی سیاسی – اجتماعی جامعه هزاره کویته، با تأثر از دو جریان سیاسی پیروز در دو کشور همسایه به شدت ملتهب و متشنج گشته بود!؟ زیرا، جما...

««یک هشدار دوستانه!؟»»

««یک هشدار دوستانه!؟»» «اعتیاد» به «فضایی مجازی» پیآمدهای ویرانگر و جبران ناپذیر روحی و روانی برای شما و افراد خانواده تان درپی دارد، لطفا این خطرها را جدی بگیرید. **** 1- احساس نیاز به جلب توجه دیگر...

««سه گانه های زندگی!؟»»

««سه گانه های زندگی!؟»» **** 1- سه چیز در زندگی دوام ندارند: رؤیا، شانس و موفقیت !؟ 2- سه چیز در زندگی برگشت ندارند: زمان، گفتار و موقعیت !؟ 3- سه چیز در زندگی انسان ساز اند: تلاش، تعهد و صداقت !؟ 4-...

««حکایت های ناتمام!؟؟»»

««حکایت های ناتمام!؟؟»»   حکایت یکم: درگذشته های دور خبر آوردند که «کوه» را درد زایمان گرفته، مردم ده با عجله خود را به دامنه کوه رساندند تا شاهد زایمان اش باشند، پس از مدت ها انتظار، از قضا موشی از ...

««رستاخیز طبیعت در بهار!»»

««رستاخیز طبیعت در بهار!»»   بهار که مي‌آيد روح زنده‌گي را با خود مي‌آورد. انگار نسيم بهاري دميدن روح الهي بر زمين هاي مرده است. زمين هايي که در خزان و زمستان سرسبزي خود را از دست داده‌اند و به ...