دادخواهی تفنن نیست

دادخواهی تفنن نیست *** یکم – پیشاپیش باید گفت پایان ماجرای دادخواهی معلوم نیست. دادخواهی تفنن و سرگرمی نیست که در خیابان مارش کنیم و عکس اندازیم و دوباره به خانه برگردیم. راهپیمایی دوم اسد با ر...

رهبران هزاره و سیاست حذف خودی

رهبران هزاره و سیاست حذف خودی — در کارنامه یک و نیم دهه گذشته رهبران هزاره اگر دستاوردی وجود داشته باشد، این دستاورد چیزی جز حذف گام به گام هزاره‌ها از قدرت و دولت نیست. آقای محقق، خلیلی، دانش ...

و هزاره ها وخدمت صادقانه

و هزاره ها وخدمت صادقانه منشاء بی مهری بعض حلقات در حکومت پاکستان نسبت به هزاره ها سابقه ی مردم هزاره در پاکستان به  قبل از موجودیت پاکستان فعلی بر می گرد که فرصت تشریح این در نوشتار نیست .  این قوم ...

وزیر دفاع پیشین امریکا: کرزی طالبان را در شمال جابجا ساخت !...

وزیر دفاع پیشین امریکا: کرزی طالبان را در شمال جابجا ساخت ! رابرت گیتس وزیر دفاع پیشن امریکا در کتاب خاطرات گفته است که حامد کرزی ریئس جمهور پیشین افغانستان از همان سالهای دور دوم حکومتش به جابجایی ط...

زابل و گروگان گیری هزاره تا کی؟

زابل و گروگان گیری هزاره تا کی؟ **** تا زمانیکه خود ما، مردم زابل را در گروگان گیری ها و سر بریدن های مردم هزاره مقصر ندانیم و بدون جهت آنها را تبرئه کرده و گروگان گیری ها و سر بریدن ها را به داعش نس...

این درد باید مشترک فریاد شود

افعی خشونتی که دهان باز کرده است همة ما را جدا جدا خواهد بلعید. افغانستان برای ساکنانش وطن نیست که مزرعة مرگ است. در این مزرعه همه درو می‌شوند اما بی‌صدا و خاموش دفن می‌شوند. طالبان به یک طریقی مرگ م...

تصمیم شورای وزیران = استیصال دولت و عزم راسخ تری احاد ملت بر ادامه جنب...

تصمیم شورای وزیران = استیصال دولت عزم راسخ تری احاد ملت بر ادامه جنبش تبسم . شورای وزیران به نهادهای دولتی هدایت داده است تا آن کارمندان نظامی و غیرنظامی دولت را که در تظاهرات روز بیستم ماه عقرب (داد...

چرا جنبش تبسم به مقصد دلخواه نرسید ؟ برای تداوم جنبش تبسم چه کار بای...

چرا جنبش تبسم  به مقصد دلخواه نرسید ؟  برای تداوم جنبش تبسم چه کار باید کرد ؟! در پاسخ به سوال اول به طور فشرده باید گفت : مهم ترین عامل در یک کلمه ، ترجیح دادن مسایل شخصی بر مسایل قومی وملی است  . ح...

فاز دوم تحول با همگرایی استاد عطا در افتادن چاله عمیق با تخریب منازل ه...

فاز دوم تحول با همگرایی استاد عطا در افتادن چاله عمیق ، با تخریب منازل هزاره ها در علی آباد مزار شریف کلیک خورد . دیروز نیروهای پولیس ولایت بلخ ظاهرا به دستور عطا محمد نور بیش از 200 منزل مسکونی شهرک...