چشم پوشی از تضییع حقوق یک قوم تا کی؟

چشم پوشی از تضییع حقوق یک قوم تا کی؟ (خلیلی و محقق باید پاسخگو باشند) ایستادگی بر سر حقوق، اصول و آرمان­های یک ملت کار هرکسی نیست. تنها کسانی از عهده این کار بر می آید که ایمان و صداقت با خون و روح آ...

دکتر اعرافی : این ملت ، ملت بزرگی است (2)

بسمه تعالی همایش بررسی مسایل فرهنگی اجتماعی پناهندگان دکتر اعرافی : این ملت ، ملت بزرگی است همانطوریکه در جریان هستید روز 5شنبه دومین همایش بررسی مسایل فرهنگی اجتماعی پناهندگان در قم برگزار شد . قسمت...

شیفتگان خدمت یا تشنگان قدرت – نگاهی کوتاه بر کارنامه ی دیروز وام...

سلام دوستان اشرف غنی احمدزی، فرزند شاه جهان غنی احمد زای پشتون، لوگری اصل ۶۰ ساله، درسال ١٣٢٨ درکابل متولد شده است. اوفارغ تحصیل حبیبیۀ کابل است. ایشان دربخش های علوم سیاسی وروابط جهانی در دانشگاه‌ها...

دعوا سری لحاف ملا یا تقسیم قدرت بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی در گزینش ...

تفسیر ازحکومت وحدت ملی به مفهوم تقسیم قدرت بین رئیس جمهور تازه و رئیس اجرایی برای اداره حکومت تفسیر جالب در عین حال قابل تامل است . حکومت وحدت ملی براساس توافق‌نامه‌ی سیاسی که میان اشرف غنی احمدزی و ...

عبور از بحران

تیم اصلاحات و همگرایی را در واقع میتوان برنده واقعی انتخابات در صحنه ای سیاست پیچیده ای افغانستان دانیست. مدیریت آگاهانه حضور مردم ، نگرش های دقیق و سنجیده ای آنان در برابر تقلب سیستماتیک و افشای تما...