هزاره‌های غزنی را دریابید!

هزاره‌های غزنی را دریابید! ______ با اینکه بیش از نصف جمعیت غزنی را هزاره‌ها تشکیل می‌دهند؛ اما سهم هزاره‌ها در ادارات محلی این ولایت تقریبا صفر است. ممکن است بود و نبود هزاره در ادارات محلی این ولای...

رادمند وچالش های پیش رو

رادمند وچالش های پیش رو  خانعلی رادمند به عنوان ولسوال جدید جاغوری منصوب شده است. رادمند همزمان در دو جای کاندید بود، یکی در انتخابات پارلمانی کابل و دیگری در منصب ولسوال جاغوری. در کابل رای نبرد و د...

ستون پنجم ?!!

ستون پنجم ?!! اخیرا نامه‌ای در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که به طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد. نامه در روز 28 یکی از برجهای سال 1394 (تاریخ برج دقیق خوانده نمی شود یا 3 است یا 9) از سوی طالبان ب...

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری

گزارش چهلم و آخرین گزارش از جاغوری ۱. راه جاغوری از مسیر دشت قرباغ فعلا باز شده است. ۲. در این روزها در بسیاری از مکاتبِ جاغوری نتایج امتحانات اعلام میشود. ۳. کار احداث پوسته ها شروع شده است و برای س...

گزارش سی و سوم از جاغوری

گزارش سی و سوم از جاغوری ۱. راه های منتهی به جاغوری و مالستان همچنان مسدود است. طالبان تذکره های مسافرین را نگاه میکنند و باشندگان جاغوری و مالستان را اجازه تردد نمی دهند. در برخی موارد مسافرین را لت...

نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه ....

نامه سر گشاده خدمت اعضا شورای عالی جنبش روشنایی ودوستان عدالت خواه . سلام دوستان بعد از این همه مشکلات ، انتخابات ، جنگ در مناطق مرکزی ، گرفتاری و رهای علپور، فعلا دو مساله مانده که باید در دستور کار...

گزارش بیست و نهم از جاغوری

گزارش بیست و نهم از جاغوری ۱. در بسیاری از مکاتب، امتحانات سالانه جاری است، اما در برخی از مناطق سر مرزی هنوز مکاتب شروع بکار نکرده است. ۲. بجز دو نقطه کوچک که گاهی طالبان سرک میکشند سایر مناطق جاغور...

ضروت تغییر نام افغانستان

ضروت تغییر نام افغانستان حال که فاشیست ها اقلیت در صدد تنگ کرده عرصه بر اقوام اکثریت در این خراب اباد است . ضرورت تغیر نام این خراب اباد به نام اصلی شان ویا هر نام دیگر ، غیر از نام اوغو ، در دستور ک...

گزارش سیزدهم از جاغوری

گزارش سیزدهم از جاغوری ۱. یک مرکز فرهنگی مقتدر در جاغوری در حال شکل گیری است. ۲. فعلا بیشترین تهدید سمت غرب جاغوری است. ۳. اوتقول کاملا پاکسازی گردید و تا شام الی خانه باشی حبیب نیروهای دولتی جابه جا...